| Nowości | | Narodowa Reprezentacja OMT | | O Koncepcji Kaltenborna i Evjentha | | Oferta szkoleń | | Lista dyplomowanych terapeutów | | Interesujące linki | | Informacje dla pacjentów |


Strona Narodowej Reprezentacji
OMT Kaltenborn-Evjenth

 NOWE SZKOLENIA:

 

nowe 8 etapowe szkolenie z Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha  

05-08 marca 2015 Toruń

23-26 kwietnia 2015 Kraków

18-21 czerwca 2015 Warszawa

03-06 grudnia 2015 Toruń

kontakt w Warszawie i Krakowie: Grzegorz Balikbalik@terapiamanualna.net.pl  

kontakt w Toruniu: Emanuel Smoktunowicz
em.med@op.pl

 

 

Nowe książki Prof. F.Kaltenborna
informacja pod adresem www:
www.debski-terapiamanualna.pl/index.php?p=1_88_Nowe-ksi-ki-F-Kaltenborna


 

Szczegółówy program kursów szkolenia podstawowego MT (Manual Therapy)

Kaltenborn-Evjenth Concept zamieszczony jest na stronie internetowej:

 www.debski-terapiamanualna.pl/index.php?p=1_27_Szkolenie-MT   

 

Uwaga na nielegalne kursy !!!

W związku z ukazaniem się w internecie oferty nielegalnych kursów terapii manualnej metody Kaltenborna i Evjentha  informujemy, że kursy te mogą być prowadzone jedynie przez licencjonowanych nauczycieli akredytowanych przez Kaltenborn-Evjenth International.


W Polsce instruktorami Metody Kaltenborna i Evjentha są:

Grzegorz Balik - kursy UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2

Mirosław Dębski - kursy UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2

Henryk Barej - kursy UEX, OEX

Mirosław Kokosz - kursy UEX i OEX 


Prowadzenie nauczania przez inne osoby jest nielegalne. Metoda Kaltenborna i Evjentha jest zarejestrowana w urzędzie patentowym i wykorzystywanie nazwisk twórców bez odpowiedniej zgody (licencji) w celu prowadzenia nauczania stanowi naruszenie prawa.


Osoby, które zostały wprowadzone w błąd i uczestniczyły w nielegalnym kursie terapii manualnej wg koncepcji Kalenborna i Evjentha prowadzonym przez instruktora bez licencji prosimy o kontakt pod adresem: balik@terapiamanualna.net.pl lub debski.m@interia.pl  .

Udział w kursach Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha nie upoważnia do nauczania w tym zakresie. Niniejsza adnotacja widnieje na każdym certyfikacie ukończenia kursu.

Aby nauczać metody  Kaltenborna i Evjentha (jej elementów lub jej podstaw) należy wypełnić określone warunki ustalone przez zarząd Kaltenborn-Evjenth International. Warunki te kształtowały się od 1954 roku. Profesor Kaltenborn chcąc zachować wierny przekaz swojej metody następnym pokoleniom zarejestrował ją w 1991 roku w urzędzie patentowym i ustalił zasady mianowania nauczycieli. Nadzór nad  kształceniem instruktorów z ramienia założycieli metody sprawuje teraz zarząd Kaltenborn-Evjenth International.

Aby zostać instruktorem metody, kilkakrotnie należy asystować instruktorowi w całym cyklu szkolenia, następnie kilkakrotnie należy prowadzić zajęcia pod jego okiem (najpierw wybrane elementy kursów, potem wszystkie kursy w całości). Na końcu należy zdać egzamin przed przedstawicielami zarządu metody.

Aby zostać asystentem należy najpierw ukończyć szkolenie OMPT wg standardów IFOMPT (najwyższy poziom wyszkolenia w Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). W Polsce jest obecnie 19 fizjoterapeutów, którzy uzyskali taką specjalizację.

W przeszłości wiele osób na całym świecie próbowało wykorzystywać nazwę metody do prowadzenia nauczania bez odpowiednich kwalifikacji, ale proceder ten nigdy nie trwał długo. Wszystkie osoby bezprawnie wykorzystujące w nauczaniu nazwiska założycieli metody muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi egzekwowanymi na drodze sądowej.

                   


                            Narodowa Reprezentacja Metody Kaltenborna i Evjentha

 

Program wszystkich szkoleń oficjalnych
zamieszczono w "ofercie szkoleń"

Terminy szkoleń na 2015 rok
dla zakwalifikowanych uczestników
zamieszczono w "Nowościach"


Copyright [c] 2006 bbcreation.pl Technologie dla Internetu Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zgodne z: